Rotate your device

upscale-preloader
preloader-box

trách nhiệm
xã hội

cho đi là
nhận lại

Chúng tôi tin rằng, bên cạnh kinh doanh, việc cải thiện cuộc sống của cộng đồng là mục tiêu quan trọng chúng tôi theo đuổi. Chúng tôi biết rằng sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu mà còn là những giá trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người. Từ việc sẻ chia một phần lợi nhuận cho các tổ chức phi chính phủ đến các hoạt động tình nguyện, Upscale mong muốn đóng góp cho công đồng và sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.

Với mỗi giao dịch bạn thực hiện tại Upscale, bạn sẽ đóng góp và đồng hành cùng chúng tôi cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn khác.

sẻ chia chính là văn hoá của chúng tôi

Cho đi là một phần không thể thiếu trong văn hóa của chúng tôi và chúng tôi hy vọng bất kỳ ai tham gia hành trình này cũng có cùng cảm nhận đó. Tất cả nhân viên Upscale đều nhận được khoản lương mang tên ngày ‘Làm việc tốt’, số tiền này sẽ sử dụng cho các mục đích từ thiện.